2015-2016 Pedagojik Formasyon Sertifika Programı (OMÜ) Başvuru İlanı


Önemli Not: Kasım ayı içinde ön kayıt yaptıran ve Fakültemiz internet sitesinde listesi yayımlanan öğrencilerin tekrar başvurmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kişiler arasında transkriptinde not değişikliği olanlar “OMÜ’de halen öğrenci olanlar için başvuru formu”nu yeniden doldurarak bu formun üzerine “NOT DEĞİŞİKLİĞİ” ibaresini düşeceklerdir.


Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (PFESP) için fakültemizde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında toplam 1100 kişiye eğitim verilecektir. Kontenjanların dağılımında dikkate alınan hususlar şunlardır:


1- Kontenjan ayrılan programın Üniversitemizde açık olması ve bu programda mezun durumunda öğrenci bulunması
2- MEB tarafından Ağustos ayında yapılan basın duyurusunda ilan edilen “en fazla öğretmene ihtiyaç duyulan 25 alan” sıralaması
3- Üniversitemizin son sınıflarında kayıtlı olan öğrenci sayısı
4- 2015-2016 tarihinde 200 kişilik kontenjan için Üniversitemiz öğrencilerinin yaptıkları ön başvuru sonuçları
5- Fakülteler ve öğrenciler tarafından yapılan kurumsal veya bireysel başvurular
6- 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Fakültemize PFESP için yapılan başvuru sayıları
7- Fakültemizin fiziksel kapasitesi ve yürütülen diğer eğitimlerin (lisans ve lisansüstü eğitimler) gereksinimleri.


Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında 1100 kişilik kontenjanın alanlara ve Üniversitemizde halen öğrenimine devam eden öğrencileri, mezunlar ve diğer üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri alanlara göre dağılımı şu şekilde olacaktır:

 

S.N.

BÖLÜM/PROGRAM

 OMÜ Öğrencileri 

Diğer
Üniversitelerde Öğrenim Gören
Öğrenciler

   Mezunlar   

TOPLAM

1

Antrenörlük

40

3

10

53

2

Biyoloji

20

2

5

27

3

Coğrafya

60

5

15

80

4

Ebelik

3

0

1

4

5

Felsefe

40

3

10

53

6

Fizik

15

1

4

20

7

Gıda Mühendisliği

5

0

2

7

8

Hemşirelik

5

0

2

7

9

İktisat

2

0

0

2

10

İlahiyat (Örgün+İLİTAM)

320

27

80

427

11

Kimya

30

2

8

40

12

Matematik

60

5

15

80

13

Psikoloji

5

0

2

7

14

Sanat Tarihi

5

0

2

7

15

Sosyoloji

5

0

2

7

16

Spor Yöneticiliği

50

4

12

66

17

Tarih

60

5

15

80

18

Türk Dili ve Edebiyatı

100

8

25

133

 

TOPLAM

825

65

210

1100

 

 

BAŞVURU ve PROGRAM İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER (ARALIK 2015)


1- Bütün başvurular, Eğitim Fakültesi B Blok Pedagojik Formasyon birimine şahsen veya noter vekalet belgesi ile yapılacaktır. Bunun dışında herhangi bir yolla (posta, kargo, faks…) başvuru alınmayacaktır.

2- Başvurular,
07 Aralık (Pazartesi) - 10 Aralık (Perşembe) günleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılabilecektir.  Bu tarihten sonra başvuru alınmayacaktır.

3- Bu program kapsamındaki bütün derslerin hafta içi mesai saatlerinden sonra veya hafta sonlarında (birinci ve ikinci dönem dâhil) Eğitim Fakültesi dersliklerinde yüz yüze; Öğretmenlik Uygulamasının ise Samsun il merkezindeki okullarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Birinci ve ikinci dönem derslerine ilişkin ders programları kesin kayıtlardan sonra fakülte web sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

4- YÖK tarafından farklı bir talimat verilmedikçe, programın “2015-2016 Güz” ve “2015-2016 Bahar” şeklinde iki dönem hâlinde tamamlanması ve sertifikaların en geç Ağustos ayında (öğretmen atamalarından önce) teslim edilmesi planlanmaktadır.

5- Kesin kayıt hakkı kazananlar ve yedek listeler Fakültemiz internet sitesinden
(http://egitim.omu.edu.tr) ayrıca yayımlanacaktır.

6- Sıralama, transkripte belirtilen not ortalamasına (4’lük sistem) göre yapılacaktır. Not ortalamasında eşitlik olması halinde üniversite senatosu tarafından belirlenen diğer kriterler kullanılacaktır.

7- Boş kalan kontenjanların branşlara göre dağılımı başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruların alanlara göre dağılımı dikkate alınarak, yapılacaktır.

8- Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti 2.050 TL olup iki eşit taksit halinde (1.025 TL) ödenebilecektir. İlk taksite ait dekontun, kesin kayıt esnasında; ikinci taksite ait dekontun ise ikinci dönem dersleri başlamadan önce Pedagojik Formasyon Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

9- Konuyla ilgili yaşanan sorunların 
pedagojikformasyon@omu.edu.tr e-posta adresine bildirilmesi, Üniversitemiz ve Fakültemiz ana sayfalarındaki Pedagojik Formasyon Programı sekmesinden (http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon/duyurular) ve facebook üzerinden OMÜ Formasyon aracılığıyla bilgi edinilmesi mümkündür.
Dikkat! Kesin kayıt sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için programın yürütülmesiyle ilgili her türlü bilginin yer aldığı 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere YÖK tarafından yayımlanmış olan 
“Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ı özenle okuyunuz.

10- Üniversitemizde halen öğrenci olanların başvurusunda istenen belgeler şunlardır:

 

1- Başvuru dilekçesi (web sayfamızdaki ilgili linkten indirerek doldurulmalıdır)

2- Transkript (15 Eylül 2015 tarihinden sonra alınmış (ıslak imzalı veya e-devlet üzerinden) olması gerekmektedir)


11- Halen öğrenci olan ve farklı bir üniversitede öğrenim görenlerin başvurusunda istenen belgeler şunlardır:
 

1- Başvuru dilekçesi (web sayfamızdaki ilgili linkten indirerek doldurulmalıdır)

2- Transkript (15 Eylül 2015 tarihinden sonra alınmış (ıslak imzalı veya e-devlet üzerinden) olması gerekmektedir)

3- Öğrenci belgesi (15 Kasım 2015 tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir)


12- Mezunların başvurusunda istenen belgeler şunlardır:
 

1- Başvuru dilekçesi (web sayfamızdaki ilgili linkten indirerek doldurulmalıdır)

2- Transkript (Mezuniyet tarihinden sonra alınmış (ıslak imzalı veya e-devlet üzerinden) olması gerekmektedir)

3- Mezuniyet belgesi veya diploma (Aslı veya noter onaylı olmalıdır)


13- Derslere devam, sınavların değerlendirilmesi, muafiyet gibi yukarıda bahsi geçmeyen konularda Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
NOT: Teorik derslere asgarî  % 70; uygulamalı derslere ise asgarî  % 80 oranında devam zorunluluğu vardır.

14- Sürece ilişkin tüm duyurular 
http://egitim.omu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.


LÜTFEN DİKKAT!..
Programa başvuracak öğrencilerimizin pedagojik formasyon sertifikalarının öğretmenlik için başvuru şartını sağlamaya yarayacağını; öğretmenlik atamaları için garanti anlamı taşımadığı gerçeğini unutmamalarını önemle hatırlatırız.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Bilgi için tıklayınız


Online Ziyaretçi :
Bugün Ziyaretçi :
Toplam Ziyaretçi :

(19.04.2018 tarihinden itibaren.)
OMÜ MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ
OMÜ Öğrenci Yaşam Merkezi 55139 Atakum/SAMSUN
Tel : +90 (362) 312 19 19 - 1691
mezunlar@omu.edu.tr