OMÜSEM Eğitim Duyurusu


SPSS İle İstatistiksel Analiz Ve Güç Analizi Eğitimi

Eğitimci:  Doç.Dr. Yüksel TERZİ

Eğitim Tarihleri: 06-07 Şubat 2016 (Cumartesi-Pazar)

Süre: 2 gün, toplam 14 saat

Saat: 08.30-12.30, 13.30-16.30

Son Başvuru Tarihi: 22 Ocak 2016 Cuma

Kesin Kayıt Tarihleri: 25-26 Ocak 2016

Katılım Ücreti:  350-TL (KDV dahil)

İrtibat Telefonları: 0. 362. 457 60 45 – 0. 362. 312 19 19 / 34 10

E-mail: omusem@omu.edu.tr

Amaç:

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) istatistik analizlerin yapıldığı bir paket programdır. SPSS programı Fen–Sosyal–Sağlık bilimlerinde, pazar araştırmalarında, sağlık araştırmalarında, anket çalışmalarında, kamu ve özel sektörde veri çalışmalarında kullanılan ve görselliği ile kullanımı oldukça anlaşılabilir olan bir istatistik paket programıdır. Kursun amacı SPSS programının kullanımını öğretmek ve verilerin istatistiksel analizlerini SPSS programında çözmektir. Ayrıca yapılan testlerin güç analizlerini elde etmektir.

İçerik:  

-SPSS Menülerinin Tanıtımı, Değişkenlerin Tanıtımı ve Veri Girişi
-Excel ve Not Defterinden SPSS’e Veri Aktarımı
-Tanımlayıcı İstatistikler, Frekans Tabloları, Grafikler
-Kayıp veri analizi (MultipleImputation)
-Hipotez Testi: Yokluk Hipotezi, Karşıt Hipotez, Normallik Testi
-Bir Ana Kütle Parametresiyle İlgili Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler
-İki bağımsız grup parametrik ve parametrik olmayan testler
-İki eşli grup parametrik ve parametrik olmayan testler
-Anova, Two–wayAnova, Kruskal-Wallis testi
-MANOVA (Multivariate Analysis of  Varianace)
-Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi, Friedman testi
-Çapraz Tablolar, Ki–kare Bağımsızlık Testleri, McNemar Testi, Kappa
-RR, OR hesaplama
-Basit Doğrusal Regresyon Analizi, Korelasyon analizi
-Eğrisel Regresyon
-Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
-Ölçek çalışmalarının Güvenilirlik-Geçerlilik Analizi
-Güç Analizi (poweranalysis)

Ön Koşul: İstatistik ve bilgisayar konusunda bilgi sahibi olmak.

Kimler Katılmalı:

-Fen bilimleri, Sağlık bilimleri, Sosyal bilimler alanlarında çalışanlar,
-Yüksek lisans ve doktora yapanlar,
-Proje çalışması yapanlar,
-Akademik çalışmalar, araştırma çalışmaları, anket çalışmaları yapanlar,
-İstatistiksel rapor hazırlamak isteyen herkes katılabilir.
 

-Eğitim programına katılmak isteyen katılımcıların, ilgili telefonları arayıp ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

-Yeterli başvuru sağlandığı takdirde katılımcılarla iletişim kurulacaktır. Katılımcıların kesin kayıt için eğitim ücretini ad-soyad ve eğitim adını yazarak ilgili hesaba yatırıp, dekontunu OMÜSEM’e ulaştırmaları gerekmektedir.


T.C. Ziraat Bankası Müdürlüğü Üniversite Bürosu Hesap No: 9712395–5047
IBAN TR 450001001479097123955047

Eğitim sonunda, devam şartlarını (%80) yerine getiren katılımcılara “OMÜSEM Katılım Belgesi” verilecektir.

Başvuru Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Tıp Fakültesi Hastanesi 5 Nolu Poliklinik Karşısı (Eski Tepe Otel Yanı) Kurupelit/ SAMSUN

Eğitim Yeri: OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Bilgisayar Laboratuarı Kurupelit/ SAMSUN

Kesin Kayıt Sırasında İstenilen Belgeler:

Dekont

OMÜSEM Kayıt Formu

Bilgi için tıklayınız


Online Ziyaretçi :
Bugün Ziyaretçi :
Toplam Ziyaretçi :

(19.04.2018 tarihinden itibaren.)
OMÜ MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ
OMÜ Öğrenci Yaşam Merkezi 55139 Atakum/SAMSUN
Tel : +90 (362) 312 19 19 - 1691
mezunlar@omu.edu.tr