Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı


BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırma

Profesör

1

1

-

Bayburt Eğitim Fakültesi

 

Eğitim Bilimleri

 

Rehberlik ve Psikolojik Dan.

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Bayburt Eğitim Fakültesi

 

Eğitim Bilimleri

 

Eğitim Prog. ve Öğretim

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Bayburt Eğitim Fakültesi

 

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Maliye

Maliye Teorisi

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

İşletme

Sayısal Yöntemler

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Teknik Bilimler MYO

Elektrik ve Enerji

Elektrik Pr.

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri / Dinler Tarihi BD

Yardımcı Doçent

3

1

Dinler Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler YO

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3- 2 adet fotoğraf,

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçenlik(Profesör kadrosuna başvuranlar için) belgesi onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir) ,

5-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya (Profesör kadrosu için altı (6) nüsha dosya),

7- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

8- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlardan Yabancı Dil Belgesi(en az 55 puan aldığını gösterir),

9- Profesör kadrosuna başvuranlar: Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 9. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  (Değerlendirme Formu için tıklayınız.)

Kurum İçi Başvuranlar Hariç:

10- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

11- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

12- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi(Üniversitemiz çalışanlarından istenmemektedir)

13- Kimlik Fotokopisi ve Arşiv Araştırma Formu (Arşiv Araştırma Formu İçin Tıklayınız) – Form doldurulduktan sonra altta yer alan onay kısmı Personel Daire Başkanlığımızca başvuru sırasında onaylanacaktır.

14- Mal bildirim formu-Göreve başlanması durumunda Personel Daire Başkanlığına teslim edilecek. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.

*-Yardımcı Doçent Kadrolarına başvuran tüm adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde İlgili Fakültenin Web Sayfasında ilan edilecektir.      

 

Başvuru Yeri

İlgili fakültelerin personel birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 26.02.2018 Pazartesi günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

Yayınlandığı Gazete : 12/02/2018 Pazartesi tarihli Sabah Gazetesi

Son Başvuru Tarihi : 26/02/2018 Pazartesi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55  Dahili: 1178

Faks: 0 458 211 11 90

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr


Online Ziyaretçi :
Bugün Ziyaretçi :
Toplam Ziyaretçi :

(19.04.2018 tarihinden itibaren.)
OMÜ MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ
OMÜ Öğrenci Yaşam Merkezi 55139 Atakum/SAMSUN
Tel : +90 (362) 312 19 19 - 1691
mezunlar@omu.edu.tr