Proje Eğitmeni Talebi

AVAZ DERNEĞİ, EĞİTMEN ARIYOR


Evrensel değerler ve Birleşmiş Milletler Hak Sözleşmeleri doğrultusunda AVAZ, yerel dezavantajlı birey ve grupların haklarının korunmasının yanı sıra mülteci ve sığınmacıların haklarının korunmasına ve geliştirilmesine de çalışmaktadır. Bu amaçla genç ve yetişkin eğitimleri, çocuklar için örgün eğitim destekleri, kadınların güçlendirme programları ve başlangıç desteği gibi geçim destekleri sunmaktadır. AVAZ Derneği Şanlıurfa’da yürüteceği bir projede istihdam edilmek üzere, eğitmen arıyor.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,

-Şanlıurfa’da ikamet eden/kendi imkanlarıyla ikamet edebilecek (kira desteği, lojman vb. bir servis sunulmayacaktır),

-En az lisans mezuniyet derecesine sahip,

-MS Office programlarını aktif ve yaratıcı şekilde kullanabilen,

-Türkçe ve İngilizce dillerinde akıcı konuşma ve yazma becerisine sahip,

-Proje Yazımı ve Yönetimi, Bütçe Hazırlama ve Uygulama, İzleme Değerlendirme alanlarında eğitim verebilecek yetkinliği olan,

-Sivil toplum alanında çalışma deneyimi olan veya sivil toplumda çalışmaya istekli,

-Planlı ve düzenli çalışma anlayışına sahip, etik değerlere özen gösteren, hak yemeyen, güven duyan ve güven veren,

-STK’da çalışmanın piyasa şartlarında çalışmaktan farklı olduğunu, insan sevgisi ve ciddi özveri gerektirdiğini bilen,

-Dil, din, ırk, etnik köken, cinsel tercih vb. konularda önyargılı olmayan, insan hak ve özgürlüklerine saygılı,

-Sivil toplum çalışmalarında hedef grup olan yararlanıcıların birer sayıdan ziyade bireyler olduklarının ayırdında,

-Sorumluluk bilinci ve problem çözme becerisine sahip,

-AVAZ Derneği’nin misyon ve vizyonuna uygun şekilde çalışacak ve bu değerleri temsil edebilecek çalışma arkadaşı arıyoruz.

İrtibat : Hüseyin DEMİR Direktör | Director

E posta adresi: demir@avaz.org.tr

Cep Tel: +90 542 282 90 13

Web sayfası:https://www.avaz.org.tr/