TÜBİTAK 1512 BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM (BİGG) 2019 YILI 2. DÖNEM ÇAĞRISI

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’nın (Bireysel Genç Girişim-BİGG) 1. Aşama uygulayıcı kuruluşu olan Samsun Teknopark, bölgemizdeki akademik çalışmaların hem ülkemize hem de araştırmacıya ekonomik değer kazandırması için çalışmaktadır. Yürütmüş olduğu BiggSamsun Projesi ile 2 dönemde 232 başvuru alarak uygun bulunan 89 iş fikri sahibine; İş Modeli Oluşturma, İş Planı Hazırlama, Şirket Kurma ve İş Hukuku, Sunum Teknikleri ve Tecrübe Paylaşımı (Mentorluk) eğitimleri vererek bu fikirlerin TÜBİTAK’a iletilmesine kadar olan süreçte girişimcilere tamamen ücretsiz hizmet vermiştir.

TÜBİTAK tarafından başarılı bulunan iş fikirlerine 200 bin TL ' ye kadar yüzde 100 hibe desteği, yüzde 40 ön ödeme avantajı ile sağlanacaktır. Ayrıca hibe desteği almaya hak kazanan girişimciler 1 yıl süreyle Samsun Teknopark Kuluçka Merkezi’nde ücretsiz ofis kullanma imkânına sahip olacaktır. 2019 yılı 2. döneminde de BiggSamsun başvuruları on-line olarak www.biggsamsun.com adresinden alınmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 8 Aralık 2019

BİGGSAMSUN’A KİMLER BAŞVURABİLİR ?

* Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikrine sahip olan,
* Yüksek lisans veya doktora öğrencileri,
* Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış kişiler,
* Herhangi bir lisans programından 1 yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler başvurabilir.

BİGGSAMSUN’A KİMLER BAŞVURAMAZ ?

* Açık öğretim fakültesi mezunları,
* Daha önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknogirişim ya da TÜBİTAK'ın 1512 Programı'ndan destek alanlar,
* Başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler veya şirket sahipleri başvuramaz.

BAŞVURU ALANLARI

* Akıllı Ulaşım (Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, İnsansız Hava Araçları, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv, vb.)

* Enerji ve Temiz Teknolojiler (Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre, vb.)

* Akıllı Üretim Sistemleri (Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Malzeme/Kimya Teknolojileri, vb.)

* İletişim ve Sayısal Dönüşüm (IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, Karar Destek Yazılımları, İletişim, Eğitim, Büyük Veri, Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme, vb.)

* Sağlık ve İyi Yaşam (İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomalzeme, E- Sağlık, Tıbbi cihazlar, vb.)

* Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme (Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenliği, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, vb.)

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız