Sıkça Sorulan Sorular

Kayıtlı olduğunuz öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini OMÜ Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlayıp ve GANO’nuz 2,00 veya daha yüksek ise, diploma almaya hak kazanırsınız.

*OMÜ Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

*Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

*Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği

Lisans programına kayıtlı bir öğrenci iseniz; ilk dört dönemlik programı başarıyla tamamlamış, en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamış ve sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmak şartı ile kaydınızı sildirmiş olmak koşuluyla, ön lisans diploması alabilirsiniz.

Final Sınavları sonunda mezun olan öğrencilerimiz diplomalarını mezuniyet töreninden sonra; bütünleme, tek ders, yaz okulu sınavları sonunda mezun olan öğrencilerimiz İlişik kesme işlemlerini yaptıktan sonra ve sistemden mezun edildikten 1 (Bir) hafta sonra; (sağlık programları hariç) anılan tarihlerin dışında mezun olan öğrencilerimiz takvim yılının sona ermesinden 15 (onbeş) gün sonra (Ocak ayının 15’inden sonra) öğrenci kimlik kartı ve nüfus cüzdanı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Birimine müracaat etmesi halinde diplomalarını alabilmektedir. Kimliğini kaybeden öğrencilerin kayıp ilanı ile birlikte gelmeleri veya kayıp tutanağı imzalatıldıktan sonra diplomalarını teslim alabilmektedirler.

2014 yılı ve sonrasında mezun olduysanız, geçici mezuniyet belgesi ve öğrenci kimlik kartınız ile birlikte; daha eski yıllarda mezun olmuş iseniz sadece nüfus cüzdanınız ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı diploma birimine müracaat etmeniz halinde diplomanızı alabilirsiniz. Kendiniz gelemiyor iseniz yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte noter vekâleti vererek vekilinize aldırabilir, kamu kurumunda çalışıyorsanız resmi yazı ile talep edildiği takdirde kurumunuza resmi yazı ile gönderilmektedir.

2002 yılı ve öncesinde mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet bilgilerinde T.C. Kimlik Numarası bulunmadığı için mezuniyet bilgileri YÖKSİS veri tabanına aktarılamamıştır. Mezuniyet bilginiz e-devlette görünmüyor ise aşağıda bildirilen internet adresinde ki duyuruda yer alan formun eksiksiz doldurularak ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte 0 362 457 60 12 numaralı faks numarasına göndermeniz gerekmektedir. Sisteme girilen bilgilerinizin e-devlette görüntülenebilmesi için kişinin kendi ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ sayfasında yer alan eğitim durum bilgileri kısmından bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

YÖKSİS (e-devlet) MEZUN KAYDI için tıklayınız

Diplomasını kaybeden mezun öğrencilerimize 2.Nüsha diploma düzenlenmektedir. 2.nüsha diploma düzenlenmesi için;

i) Diplomasını kaybettiğine dair yerel veya ulusal gazetede kayıp ilanı vererek, kayıp ilanının çıktığı gazete küpürü,

ii) 40 TL diploma ücretini T.C. Ziraat Bankası OMÜ şubesi 1479 9712382-5017 IBAN: TR 37 000 100 1479 0971 23 82 5017 hesap numarasına yatırdığına dair dekont,

iii) Nüfus cüzdan fotokopisi,

iv) Dilekçe ile birlikte üniversitemiz öğrenci işleri daire başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Okuyan öğrencilerimiz transkript belgelerini bölüm/program sekreterliklerine başvurarak veya saat kulesi yanında bulunan öğrenci işleri bürosundan alabilmektedirler. Mezun olan öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı diploma birimine şahsen müracaat ederek alabilir, kendisi gelip alamıyor ise bir dilekçe ile adresine gönderilmesini isteyebilir. Transkript belgesi 1 (bir) adedi ücretsiz olup, birden fazla talep edilmesi durumunda T.C. Ziraat Bankası OMÜ şubesi 1479 9712382-5017 , IBAN: TR 37 000 100 1479 0971 23 82 5017 hesap numarasına 10 tl yatırdığına dair dekont göndermesi halinde 3 (üç) adet transkript alabilir.

Diploma Eki (Diploma Supplement: DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir

Kişinin takip edip başarıyla tamamladığı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir

Ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmî dillerinde düzenlenmiştir

Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği, kazanılmış yeti, kazanılmış yetinin düzeyi, kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları, kazanılmış yetinin işlevi, ek bilgiler, ulusal yükseköğrenim sistemi hakkında bilgiler yer almaktadır.

Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.

Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma, akademik güzergâhının ve yurtiçinde ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi, başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi, geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim imkânlarına daha rahat ulaşma olanağı, İş bulma olanaklarını artırma kazanımlarını elde edebilirsiniz.

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte, hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarısını değerlendirme tarzlarını ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç bir hal almıştır.